Jak zamu00f3wiu0107 ru0119cznie szytu0105 nerku0119